Sensus

Over het project

Bij Sensus draaide de bestaande BW omgeving al verschillende jaren. Interdobs heeft een ‘Health Scan’ uitgevoerd op deze omgeving waarbij ook de toekomstige rapportagebehoeften en beheerslasten in ogenschouw zijn genomen. De conclusie was dat een her-implementatie van BW de meest geschikte oplossing was. In enkele weken heeft Interdobs de volledig nieuwe omgeving opgeleverd.

Referentie