Datawarehousing

Een stabiel platform met data uit meerdere bronnen en één versie van de waarheid

De afgelopen jaren hebben front-end tools grote ontwikkelingen doorgemaakt. Dit heeft geleid tot eindgebruikers die beter in staat zijn om data te transformeren naar informatie en om hierdoor betere beslissingen te kunnen nemen. Aandacht voor het fenomeen datawarehousing lijkt hierdoor wat naar de achtergrond verschoven. Dit is onterecht!

Juist datawarehousing, ofwel het extraheren van de data uit de bronsystemen en het klaarzetten van de data voor rapportage en analyse doeleinden, is randvoorwaardelijk om de front-end tools goed te kunnen gebruiken. Een goed ontworpen en professioneel gebouwd datamodel is een belangrijk fundament voor een SAP BI omgeving. Het bevat een eenduidige versie van de waarheid voor alle relevante managementinformatie, zowel historisch als huidig of toekomstig. Om te komen tot een goed datamodel is een nauw samenspel tussen de business en de technische experts cruciaal. Interdobs is als geen ander in staat om dit proces te faciliteren. In onze aanpak maken we gebruik van een set met ‘data modelling best practises’ die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. LSA en, met de komst van HANA, LSA++ zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen die we op een slimme manier inzetten bij onze klanten.

Alle referenties

BW/4HANA

Bij de introductie van S/4HANA in 2015 was het al duidelijk: S/4HANA brengt ongekende mogelijkheden voor operationele rapportage, maar een goed antwoord hoe deze data historisch op te slaan was er niet. Neem hierin mee de steeds belangrijker wordende vraag voor “Agile Data Warehousing” in combinatie met een veelvoud aan bronnen en “last but not least”, zonder replicatie.

Het antwoord op deze vragen is BW/4HANA!

Waarom BW/4HANA?

  1. Minder complexiteit in het landschap door minder data verwerking, minder opslag, minder objecten en minder code
  2. Openheid door naadloze integratie met systemen zoals S/4HANA, Hadoop en overige cloud en on-premise systemen
  3. Openheid ook richting de front-end tools zoals SAP Analytics Cloud en de on-premise BO suite

Interdobs heeft samen met haar partners een duidelijke strategie ontwikkeld voor de migratie naar BW/4HANA: de BW/4HANA accelerator.

ETL

Hoe snel HANA ook is, data zal eerst ontsloten, geüniformeerd, getransformeerd en geïnterpreteerd moeten worden voordat het informatie is. ETL door middel van SAP BusinessObjects Data Services (BODS) zal met de komst van HANA een essentiële plek in (blijven) nemen. BODS kan naar in-memory databases, zoals HANA, laden. Daarnaast levert SAP HANA ‘out of the box’ voor het ontsluiten en presenteren van data als voornaamste tools de SLT-agent, de Direct Extractor Connection en de XS Engine. Met de SLT-agent kan real-time replicatie van gegevens worden bewerkstelligd op zowel SAP als Non-SAP systemen. Eventueel kan hiervoor een aparte SLT-server worden ingericht. De Direct Extractor Connection maakt gebruik van de bestaande datasources (zowel generieke als Business Content) binnen het bronsysteem om data in SAP HANA te laden. Voor rapportages kan eventueel de XS-engine gebruikt worden die, via HTML en het web, de data op vrij eenvoudige wijze kan presenteren. In eerste instantie was deze mogelijkheid alleen voorbestemd voor data vanuit Attribute Views, maar vanaf SP05 is dit ook via Analytical Views mogelijk. ETL via SAP BW is uiteraard ook nog steeds een scenario dat in te zetten is. Veel bedrijven hebben significante investeringen gedaan in hun SAP BW omgevingen. Met de komst van nieuwe technologie en ETL scenario’s (HANA, BODS, SLT) zijn er meerdere scenario’s mogelijk. Het meest ideale scenario moet passen bij de context van uw bedrijf. Vanuit onze ervaring helpen wij u graag met het maken van de juiste en toekomstvaste keuzes voor uw SAP BI!